Merkneutraal en bij de tijd

In toenemende mate zullen op deze pagina de vele belevenissen op congressen en beurzen te lezen zijn, die Coating Kennis Transfer als echte netwerkorganisatie voortdurend beleeft. Ruim tweehonderd beurzen en congressen werden de eerste dertien jaar bezocht, en dat zal nog wel zo doorgaan. Zeker met de lancering van de Procesinfra Uptime, het kwartaalblad voor instandhouding van technische systemen: materiaalkunde en onderhoudstechnologie verenigd in een toepassingsgericht vakblad. In september 2013 verscheen de jubileum-editie ter gelegenheid van 12,5 jaar Coating Kennis Transfer: een 3D-versie met brilletje onder het motto “Vakkennis met Diepgang”! Het brilletje gaat weer van pas komen: de Surface-beursbijlage, een uitgave van Jetvertising, is ook in 3D! Hij verschijnt in september 2014 bij de Oppervlaktetechnieken (ION)  en ligt uiteraard op de beurs (7-9 oktober, Brabanthallen, ‘s Hertogenbosch).

Het internet heeft noch beurzen, noch bladen, noch docenten vervangen. Evenmin zullen Twitter of LinkedIn het netwerken vervangen. Het komt er gewoon bij, en het wordt een onderdeel van het bestaande. Nieuw gereedschap, om nog beter te kunnen werken. Coating Kennis Transfer werkt in de zomer van 2014 een nieuw multimediabeleid uit, waarmee opdrachtgevers en partners hun voordeel kunnen doen.

Netwerken is een levenshouding: 80% of succes is showing up. Wie mee wil liften op de CKT-toernee hoeft maar de duim op te steken!

Laatste nieuws

juli 2014: the only way is up!

 

 

 

 

 

 

16 december 2014 is er weer het NVDO Infra-congres: Edward Uittenbroek (CKT) en Ellen den Broeder (NVDO) tekenen het samenwerkingscontract voor het organiseren ervan.

 

De Engelsen zouden zeggen: een eventfull week. Op 2 juli was de laatste Redactie(advies)raadvergadering van vakblad Oppervlaktetechnieken waar Coating Kennis Transfer nog bij aanwezig was. Coating Kennis Transfer heeft de hoofdredactie per juni 2014 overgedragen aan Ellemmi Tekstproducties. Aanleiding is de herstijling die  titeleigenaar Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland ION (voorheen VOM) doorvoerde zonder afstemming met hoofdredactie (Coating Kennis Transfer), de opmaker, CKT´s opdrachtgever namelijk uitgever-in-licentie Jetvertising en zelfs de eigen ION-redactie(advies)raad. De terugkeer naar verenigingsblad met een rubrieksindeling gebaseerd op de verenigingsstructuur (waar het sinds 2002-2003 een vakblad voor de professional was), maakt het blad  bovendien moeilijk inpasbaar in de werkwijze van teamspeler CKT als kennisvergaarder. Sinds mei 2002 droeg Oppervlaktetechnieken bij aan het gezag van de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen VOM (voorloper van ION), door verslaglegging van de vele ontwikkelingen op dit brede vakgebied vanuit congressen in binnen- en buitenland en uiteraard project- en bedrijfsbezoeken.  Februari 2014 was de 150e editie van Uittenbroek (19 in loondienst van de VOM; november 1999-mei2001).  Tot en met september 2015 begeleidt CKT Ellemmi Tekstproducties. Ook blijft CKT buitenlandse congressen verslaan, zoals Europa´s belangrijkste poedercoatcongres EPS Pulvertagung van collegavakblad Journal für Oberflächentechnik, die zelf uiteraard ook een goede wederzijdse versterking heeft met dit aanbevelenswaardige poedercoatcongres.

Redactieraadvergadering Procesinfra Uptime met NVDO
Op 2 juli was de redactievergadering van de Procesinfra Uptime bij de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud. Niet zonder reden: de NVDO is toegetreden tot de redactieraad. De Procesinfra Uptime is in 2012 gelanceerd om materiaalkundige vakkennis in de wereld te brengen van opdrachtgevers en uitbesteders van materiaalverduurzamingstechnieken, om internetbeleid te combineren met printmedia, en omwille van de wisselwerking met opleidingswerk. De Procesinfra Uptime wordt onder de voltallige achterban van Europa´s grootste maintenance-vereniging verspreid volgens een samenwerkingsovereenkomst. Dat maakt al 1.700 uit van de oplage van 3.000-3.500, terwijl de Procesinfra Uptime destijds beoogd was een oplage van 1.200 te halen! De website www.Procesinfra-Uptime.com is een dankbare plaats voor tal van banners van belangrijke marktspelers die in deze omgeving in beeld willen komen.

Op 2 juli werd ook het contract getekend voor congressamenwerking voor het NVDO Infracongres van 16 december. De wederzijdse versterking tussen congressen en vakbladen is overduidelijk. In september verschijnt een uitgebreide voorbeschouwing, in 2015 diverse nabeschouwingen.

Op 3 juli was er een strategiebespreking met een mediastrateeg, onder meer over het opzetten van een mailbulletin parallel aan de Procesinfra Uptime, waaraan snel een vervolg gegeven zal worden. Er was snel overeenstemming over het belang van samenhangend beleid wat betreft doelstellingen, doelgroepbereiking, uitvoering en de inzet van diverse hedendaagse media. Hierbij zet CKT zoals altijd teamwerk voorop: ieder draagt vanuit zijn expertise bij aan een goed resultaat voor het vakgebied van de materiaalverduurzaming.

 

 

 

 

Edward Uittenbroek (CKT) en Ellen den Broeder (NVDO) tekenen het samenwerkingscontract voor de verspreiding van de Procesinfra Uptime onder de voltallige NVDO-achterban. Drie zaken bepalen het succes van een vakblad: doelgroepbereiking, multimediastrategie, en uiteraard: content is king. Een toekomstbestendig vakblad wordt vanuit het vakgebied ingevuld, en wordt in teamspel met alle betrokkenen gerealiseerd.

 

 

juni 2014
Contract  met Ellemmi Tekstproducties
Op 5 juni hebben Coating Kennis Transfer en Ellemmi Tekstproducties een contract getekend dat in de continuïteit moet voorzien van Oppervlaktetechnieken. Coating Kennis Transfer ontwikkelde de titel in 2002-2003 van verenigingsblad naar vakblad, hetgeen sindsdien voortgezet is op basis van talloze congres-, beurs- en projectbezoeken in binnen- en buitenland. Tot september 2013 maakte Coating Kennis Transfer het blad voor de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen, sinds september 2013 voor uitgever-in-licentie Jetvertising.
Ellemmi is al een half jaar betrokken bij het blad als kopijleverancier en sinds kort in de redactionele ondersteuning.  Er zijn al diverse gezamenlijke bedrijfsbezoeken en een intensief beursrondje over de European Subcontracting and Engineering Fair ESEF geweest.
Coating Kennis Transfer maakt onder hoofdredactie van Jaap van Peperstraten nog de edities juni en juli/augustus, waarna Ellemmi de septembereditie zal invullen in wisselwerking met titeleigenaar/abonneebeheerder ION, de vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (voorheen VOM).
September 2014 is een belangrijke editie: Thema Surface (vakbeurs in oktober te ‘s Hertogenbosch). Op 17 juni is de nieuwe hoofdredacteur aanwezig op de ION Technodag te Utrecht (de Fabrique).
Naast een coachende rol blijft Coating Kennis Transfer actief als kopijleverancier, namelijk van buitenlandse congressen en de samenvattingen/lezingenrubriek Gespot.
Edward Uittenbroek (Coating Kennis Transfer) en Jaap van Peperstraten (Ellemmi Tekstproducties) tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Oppervlaktetechnieken. Aan gevoel voor detail geen gebrek: Edward Uittenbroek draagt de trui van de spuiterij waar hij werkte en waar hij thans een participatie heeft in de museumstukkenrenovatie (ION-lid De Henegouwer), twee pakjes Goudse stroopwafels worden als eigen stadsproduct meegegeven, evenals het standaardwerk de Inspector’s Field Guide dat een waardevol studieobject zal blijken te zijn.

 

mei 2014

Contract  met Jetvertising voor Oppervlakttechnieken
Op 22 mei hebben Coating Kennis Transfer en Jetvertising een contract getekend dat in de continuïteit moet voorzien van Oppervlaktetechnieken. Coating Kennis Transfer ontwikkelde de titel in 2002-2003 van verenigingsblad naar vakblad, op basis van talloze congres-, beurs- en projectbezoeken. Jetvertising verzorgt sinds voorjaar 2007 de acquisitie.
Sinds september 2013 was er al een rechtstreeks contract dat het contract met titeleigenaar VOM opvolgde (Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen). Sinds 2014 staat de VOM als de vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland in de markt. Coating Kennis Transfer heeft vastgesteld niet meer aan de eigen kwaliteitsnormen te kunnen voldoen, na de onverwachte koerswijziging van vakblad naar verenigingsblad en het verlies aan kopijruimte door de herstijling van een extern bureau, die na de reparatiewerkzaamheden van de vaste opmaker gehalveerd is tot ongeveer een vijfde. Deze omslag doorkruist het beoogde verspreidingsbeleid dat met uitgever-in-licentie in gang gezet was, namelijk het actiever benaderen van ontwerpers, architecten en opdrachtgevers van coatingprojecten. De koerswijziging krijgt sinds de herstijling van april 2014 vorm met onder meer de rubrieksindeling die de verenigingsstructuur volgt. Bovendien is ondanks uitvoerig reparatiewerk van de vaste opmaker Projekt C een vijfde van de plaatsingsruimte verloren gegaan, terwijl er altijd al plaatsgebrek was vanwege de breedte van het vakgebied.
Coating Kennis Transfer  zal in een degelijke opvolging voorzien en blijft coachend op de achtergrond actief betrokken, evenals middels kopijlevering zoals over buitenlandse congressen en de samenvattingen/lezingenrubriek Gespot.

 

 

 

 

 

Rob Koppenol (Jetvertising) en Edward Uittenbroek (Coating Kennis Transfer) tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Oppervlaktetechnieken. Edward Uittenbroek heeft 153 edities op zijn naam staan (19 als medewerker van de VOM, toen het blad Oppervlaktetechnieken & Corrosiebestrijding heette: elf maanden na zijn vertrek werd het blad weer in zijn handen gelegd als oprichter (1 mei 2001) van Coating Kennis Transfer, ingaande de editie mei 2002). Edward Uittenbroek realiseert juni en juli/augustus 2014 de edities nog nog  onder hoofdredacteurschap van zijn opvolger Jaap van Peperstraten (Ellemmi Tekstproducties) wiens redactiecoach hij wordt.

 

 

december 2013

Hogeschoolopdracht Verdiepingscursus Corrosie
Op 2 december startte aan de Hogeschool Utrecht, Centrum voor Natuur en Techniek, de nieuwe collegeserie Verdiepingscursus Corrosie. In mei en juni 2014 zullen daar zestien college-uren over deklagen en Deklaag-applicatie  voor verzorgd worden door Coating kennis Transfer, die de algehele modernisering van dit deel voor zijn rekening neemt. Dit betreft zowel de inhoudelijke actualisering als het vormgeven van modern onderwijs met principes als Flipped Classroom, waarbij contacturen zo effectief mogelijk benut worden dankzij een gerichte voorbereiding door de deelnemers.
Het is voor Coating Kennis Transfer de grootste opleidingsopdracht sinds het Euregio-project waarvoor bedrijfsinterne workshops voor procesoptimalisatie voor poedercoatbedrijven opgezet werd, enkele jaren geleden. CKT zal zich in toenemende mate op digitale kennisoverdracht en contactgelegenheden gaan richten, waar tegen de achtergrond van de huidige pensioengolf een steeds grotere vraag naar is.

 

november 2013

Handboek galvanotechniek gepresenteerd
Op 29 november werd tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Galvano Ondernemers/Stichting Bevordering Galvanotechniek de opvolger van het roemrijke “Grijze boekje” gepresenteerd: het Handboek Galvanotechniek. Coating Kennis Transfer heeft de redactionele stroomlijning begeleid. Het werd al met al een hele bevalling, aangezien er nog volop aan het boekje geschreven werd tijdens de opmaakfase waarin beeld en tekst ingedeeld worden. Maar was nog juist op tijd gereed voor de presentatie.


Presentaties en nabeschouwingen jubileum Coating Kennis Transfer
Inmiddels beginnen de nabeschouwingen op het 12,5-jarig jubileum te verschijnen, waarin naar deze website verwezen wordt voor de Power Point Presentaties:
CKT_jubileum_Vakbladen_versie31okt

CKT_jubileum_Vakgebied_versie31okt

In de Procesinfra Uptime van november verscheen deze nabeschouwing van het 12,5-jarig jubileum van Coating Kennis Transfer, die uiteraard ook in vakblad Oppervlaktetechnieken zal verschijnen. De Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen  staat mede dankzij dit vakblad goed op de kaart in de Nederlandse industrie. Uitgever is sinds september 2013 Jetvertising heeft de redactie integraal uitbesteed aan Coating Kennis Transfer die het blad sinds mei 2002 voor de VOM maakte. Na verschijnen van de decembereditie zal de PDF toegevoegd worden.

ProcesinfraUptime2013nov_Coating_Kennis_Transfer_jubileum

 

LinkedIn-bericht 16 november: NACE Level 1 in de knip / 29 november NACE corrosiemiddag bij Exova te Spijkenisse
De ruim zeshonderd vakgenoten in het CKT-netwerk kregen zaterdag 16 november ineens dit bericht binnen:
Jaja, NACE Coating Inspector Programme CIP Level 1 gehaald! Niet om nou coatinginspecteur te worden, maar vanwege de samenwerking met het Instituut voor Oppervlaktetechniek IfO, waar ik 1 november mijn 12,5-jarig bedrijfsjubileum hield, wilde ik wat meer kijk op dat werk krijgen. En als vice-voorzitter van corrosievereniging NACE Benelux weet ik nu wat meer van het vlaggenschip in ons trainingsaanbod. CIP is volgend jaar weer bij Exova Spijkenisse, waar 29 november een NACE-corrosiemiddag is met hun Immersion Tester en een lezing over ons nationale corrosiemijnenveld: Corrosie onder Isolatie!

1 november te Culemborg: Jubileum Coating Kennis Transfer: 12,5 jaar!
Op 1 mei 2001 startte Coating Kennis Transfer als kennisoverdrachtsbureau voor de coatingindustrie. Inmiddels wordt er volop bijgedragen aan de verspreiding van kennis over de vele mogelijkheden voor materiaalverduurzaming die dit vak biedt. De eerste jaren lag er ook een sterk accent op roestvast staal, en dat komt weer helemaal terug nu de maintenance-sector de tweede grote doelgroep geworden is, met onder meer de petrochemie en voedingsmiddelenindustrie als leergierig publiek.

Het jubileum  (voor het programma: CKT_jubileumuitnodiging_nazending)  wordt gehouden bij het Instituut voor Oppervlaktetechniek, de kennispartner waarmee Coating Kennis Transfer deze zomer een intentieverklaring heeft getekend voor een  verregaande samenwerking. IfO Nederland is gevestigd te Culemborg, aan de Bellweg 46.
De lezingen worden verzorgd door CKT-oprichter Edward Uittenbroek (openingslezing “Toekomst van vakbladen” en slotlezing “Toekomst van het vakgebied”), Lenneke Kok van het Centrum voor Natuur en Techniek, Hogeschool Utrecht (“Toekomst van beroepsonderwijs”), IfO-directeur Eko Burger (“Toekomst van inspecteren”) en kwaliteitsmanager bij Jonkman Coating Jeroen Schothuis (“Toekomst van het looncoaten”). In 2004-2005 was Schothuis afstudeerbegeleider van Uittenbroek voor de opleiding Beschermingstechniek/Coating Technology (Saxion Hogeschool Enschede).

 

oktober 2013

Hogeschool Utrecht Jaaropening Centrum voor Natuur en Techniek / Academie voor Techniek en Innovatie CvNT Flip the Classroom

Op 4 oktober 2013 was er op de Hogeschool Utrecht weer de jaaropening van het Centrum voor Natuur en Techniek / Academie voor Techniek en Innovatie. Coating Kennis Transfer was er als hofleverancier van corrosie- en coatingcolleges bij. Deze keer zelfs met een versterkte delegatie, want Edward Uittenbroek had zijn vrouw Theresia als verstekeling meegesmokkeld. Thema was deze keer The Flipped Classroom, een onderwijsconcept dat de effectiviteit van de contacturen sterk verbetert door een uitgekiende verdeling tussen huiswerk en klassikaal groepswerk. Kort gezegd: meer thuis inlezen, bijvoorbeeld met ingesproken PowerPoint-presentaties die toegemaild worden of vrij toegankelijk zijn, en klassikaal deze kennis toepassen in werkgroepjes. Het omkeren van hoorcolleges in de zaal en werkopdrachten als huiswerk (‘flipping’) ondervangt de verschillen in basiskennis bij het volwassenenonderwijs en wint kostbare tijd in de schaarse contacturen.

Coating Kennis Transfer heeft veel corrosie- en coatingkennis van meer dan tweehonderd congressen en vakbeurzen in de archieven. Die kennis kan op deze wijze ontsloten worden om de nieuwe generaties coating-, corrosie- en onderhoudstechnici op te leiden – overigens niet alleen in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, maar ook met bijvoorbeeld het Instituut voor Oppervlaktetechniek, waarmee in de zomer van 2013 voor onderwijswerk een Intentieverklaring getekend is.

Met een speciale opnameset kunnen de diapresentatie en de spreker parallel opgenomen en tot een gezamenlijk beeld gemonteerd worden. Coating Kennis Transfer was pilot met een werving voor de corrosiecolleges. Overigens zijn ingesproken diapresentaties (van maximaal vijf minuten) ook een mogelijkheid.

 

september 2013

NACE Corrosion Inspector Level 1

Oprichter van Coating Kennis Transfer Edward Uittenbroek was weer terug op het oude honk, de spuiterij in Waddinxveen waar hij ooit begon met ijzerfosfateren en dampontvetten. Deze keer om even te oefenen met stralen. Dit vanwege de praktijkdag die onderdeel is van Corrosion Inspector Level 1 van de National Association of Corrosion Engineers, alwaar hij overigens vicevoorzitter is van NACE Benelux. De training leidt tot de internationale erkenning voor NACE Inspecteur, en heeft drie levels, waarvan de derde ook praktijkervaring als inspecteur vereist. Edward Uittenbroek is van plan in 2014 de kwalificatie Level 2 te behalen. “De basiskennis van corrosie en coatings weet ik na vijftien jaar congressen en trainingen wel, ik geef er zelf les in op de Hogeschool Utrecht. Maar het werken met de diverse meetinstrumenten en het enorme belang van de werkvoorbespreking, de Pre Job Conference, waren echt leerzaam voor me. En wat er goed in gehamerd is: de duidelijke afbakening van het werk van de inspecteur, strikt als kwaliteitscontroleur en niet als een behulpzame voorgevulde ideeënbus die ook nog helpt bij de apparatuurafstelling en zo.” Uittenbroek volgt de NACE-trainingen met het oog op de samenwerking met het Instituut voor Oppervlaktetechniek te Culemborg, om het inspectiewerk beter te leren kennen.

Voor de zekerheid had hij vooraf weer even een straalpak aangetrokken, want dat was al lang geleden. Uittenbroek sr. is weliswaar met pensioen, maar opdrachtgevers blijven werk brengen. Bovendien brengt het oldtimercentrum, dat als uit de hand gelopen hobby op het terrein verrijst, ook wel eens wat straalwerk met zich mee. Sterker nog: voertuigen voor een museum worden er deels opgeknapt voor een restauratiebedrijf. Het straalwerk wordt daarbij zó zorgvuldig uitgevoerd, dat in augustus 2013 tussen twee coatinglagen de belettering van de landing op Normandië (juni 1944) teruggevonden werd. “Dat voorbeeld kon ik mooi gebruiken bij de bespreking van de diverse straalintensiteiten. Als Tweede Wereldoorlogkenner was ik wel effe apetrots op m’n pa, dat hij die ontdekking gedaan had. Bij het restauratiebedrijf gingen ze hélemaal uit hun dak!”

Ook over de NACE-trainingen, die door licentiehouder Exova (Spijkenisse) gegeven worden die daarvoor als trainers Wim Bonestroo en Erik Boer hadden ingeschakeld (beiden van Dutch Coating Consultants te Ridderkerk), is Uittenbroek enthousiast. “Ik heb in vijftien jaar enorm veel lessituaties meegemaakt – vaak om er een terugblik over te publiceren – en geef een interactieve multimediamiddag op de Hogeschool Utrecht over Coatings, Corrosie en Ontwerp. Deze trainingsweek behoort tot het beste wat ik in al die jaren heb meegemaakt. En dat mijn airless-gespoten proefstuk zo goed zou lukken, had ik nooit verwacht. Want ik ben nooit coater geweest, alleen straler en chemisch voorbehandelaar!”

Edward Uittenbroek wordt door zijn vader Jan in het pak gehesen.

Augustus 2013
Samenwerking Coating Kennis Transfer en Jetvertising

In augustus werd de samenwerking tussen Coating Kennis Transfer en Jetvertising verder geïntensiveerd. Samen maakten zij al De Oppervlaktewijzer, waarvoor CKT de vakinhoudelijke beschouwingen schreef. In de editie 2013-1014 bijvoorbeeld betrof dat vooral de kwaliteitsbeproevingen en metingen van de oppervlaktegesteldheid. Jetvertising verzorgt de aanleveringen vanuit het bedrijfsleven, en het geheel wordt als bijsluiter meegezonden met de Handelscourant die Jetvertsing uitgeeft.

In augustus werd een rechtstreekse samenwerking ook voor vakblad Oppervlaktetechnieken vastgelegd. De titel blijft eigendom van de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen VOM, die voorheen met beide organisaties een afzonderlijk contract had. Jetvertising geeft vakblad Oppervlaktetechnieken vanaf september 2013 in licentie uit, en schakelt voor de uitvoering Coating Kennis Transfer in, die in april de samenwerking met de VOM opzegde. De VOM blijft de eigen rubriek VOM-Nieuws uiteraard aanleveren.

“We kunnen in de nieuwe opzet meer aandacht besteden aan de doelgroepbereiking en het internet, dit mede met het oog op de jongere generaties. Dat waren oude wensen van me,” aldus Edward Uittenbroek, die van eindredacteur tot hoofdredacteur gepromoveerd is.

Eerst wordt dit najaar een lezersonderzoek gehouden, breder dus dan de VOM-ledenenquête die tot nog toe gehanteerd werd. Die gaf een zeer positieve respons, zelfs met een stijgende lijn. Maar de totale verspreiding is ruim vijfmaal groter dan die onder de verenigingsachterban.

Voor 2014 staan de seinen dus op groen voor een knap staaltje kennisoverdracht in wisselwerking met de doelgroepen. Voor Coating Kennis Transfer een forse uitbreiding, want na de opzegging van begin april was al ander werk in gang gezet.

De februari-editie van 2014 wordt de 150e van Uittenbroeks hand. Zijn allereerste contact met het blad was in april 1997 (het heette toen nog ‘Oppervlaktetechnieken & Corrosiebestrijding’), toen hij vanuit de spuiterij van zijn vader, De Henegouwer te Waddinxveen, een artikel aanleverde onder de titel ‘ISO, wiens belang is ermee gediend?’. De poedercoatspuiterij was pilot voor het MKB-groeicerticaat voor het toenmalige ISO-9002. Als medewerker van de VOM, waar hij in december 1997 in dienst trad, maakte Uittenbroek tot zijn vertrek eind mei 2000 negentien edities van het blad.

Rob Koppenol (Jetvertising) en Edward Uittenbroek (Coating Kennis Transfer) hebben hélemaal zin in 2014; februari wordt de 150e editie van hoofdredacteur Uittenbroek.


Procesinfra Uptime en Journal fot Protective Coatings and Linings

Eind augustus vond er in Londen een bespreking plaats tussen hoofdredacteur Edward Uittenbroek (Procesinfra Uptime) en Brian Goldie (Journal for Protective Coatings and Linings, verantwoordelijk voor internetzaken). Als plaats van handelen was de kruiser H.M.S. Belfast uitgekozen, onder de bescheiden verwijzing naar de bespreking van president Roosevelt en premier Churchill op de H.M.S. Duke of York tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uittenbroek had treffend een miniatuur van het museumschip als relatiegeschenk overhandigd. In het restaurant, dat naar de aan boord gebruikte vliegboot Walrus genoemd is, werd onder meer de uitwisseling van nieuwsfeiten en het wederzijds vertalen van artikelen besproken. Uiteraard lenen de congressen van de JPCL en de Europese dochter PCE (Protective Coatings Europe) zich ook goed voor nabeschouwingen. Zo bezocht Coating Kennis Transfer al enkele malen de Marine Coatings Conference tijdens de tweejaarlijkse scheepsbouwbeurs te Hamburg.

Frappant was de ontdekking dat Goldie bij een eerdere werkgever begin jaren zeventig de coating van de H.M.S. Belfast geïnspecteerd heeft, tijdens de renovatie van het schip voor museumdoeleinden. Kortom, een erg aangenaam weerzien van vakgenoten, wier onderling contact teruggaat tot de voorbereidingen van de PCE Antwerpen van 2000.

Edward Uittenbroek (Procesinfra Uptime) en Brian Goldie (Journal for Protective Coatings and Linings JPCL) aan boord van de H.M.S. Belfast te Londen.

Juni 2013
Samenwerking Instituut voor Oppervlaktetechniek en Coating Kennis Transfer

Het Instituut voor Oppervlaktetechniek, de Nederlandse vestiging van het Institut für Oberflächentechnik te Culemborg, en kennisoverdrachtsbureau Coating Kennis Transfer uit Gouda gaan een samenwerking aan om het brede vakgebied van de oppervlaktetechnieken optimaal te bedienen. Het IvO richt zich vooral op keuringen en inspecties, CKT is vooral bekend van publicaties en onderwijs. De synergiemogelijkheden liggen dus voor de hand. Beide instellingen zijn bovendien in de maintenance-sector actief, waar de instandhouding van technische installaties en de bijbehorende corrosievraagstukken een steeds groter economisch belang krijgen.

Bevordering instroom coatingtechniek

Coating Kennis Transfer heeft in mei en juni twee inspiratie-kickoffs verzorgd voor mbo-docenten van het Deltion college te Zwolle. De sessies werden gegeven om de docenten te inspireren voor het opzetten van een lesserie om jongeren het vakgebied van de laktechnologie en lakverwerking te leren kennen. Bij goed gevolg zal CKT vervolgens bijdragen aan het opzetten van actueel en modern onderwijs, waarmee een nieuwe generatie instroom toegerust zal worden om het vakgebied te komen versterken. CKT-oprichter Edward Uittenbroek was de laatste die in Beschermingstechniek/Coating Technology afstudeerde (Saxion Hogeschool Enschede, september 2005) voordat deze unieke opleiding zijn poorten moest sluiten. Sindsdien wordt het jaarlijks moeilijker voor oppervlaktebehandelaars om gericht opgeleide mensen te vinden die vanuit een co-makership opdrachtgevers te woord kunnen staan, of die zonder externe ondersteuning  procesoptimalisaties door kunnen voeren. Het initiatief van Polymer Science Park (Zwolle) past dus perfect in de doelstellingen en missie van Coating Kennis Transfer. CKT is voor deze opdracht geselecteerd nadat het PSP een CKT-hogeschoolcollegemiddag had bijgewoond in Utrecht.

april 2013

Voordracht en lezing op de Roestvaststaaldagen

Op 18 april was CKT’s Edward Uittenbroek dagvoorzitter op de derde dag van de RVS-dagen 2013 te Gorinchem, die als thema had: Oppervlaktebehandelingen. In eerste instantie zou hij alleen een presentatie geven op de ochtend in Gorinchem, die voorafging aan de Technisch Industriële Vakbeurs. Het aanjagen van de discussies  ging net zo goed als op de M2i Industriedag 2011, toen hij de sessie Oppervlaktetechniek voorzat. De nabeschouwing voor de Procesinfra Uptime van de lezingen en discussies is overgedragen aan Armand van Wijck van Aurora Science Communications. Ja, die van het artikel Self Healing Materials in de Procesinfra Uptime van april 2013!

Donderdagmiddag 25 april 2013: debuut NVDO Platform Materialenkunde bij  Gouda Vuurvast Services bv

NVDO-Bestuurslid Sectie Techniek en portefeuillehouder voor het platform materiaalkunde Edward Uittenbroek was dagvoorzitter bij de eerste bijeenkomst van het Platform Materiaalkunde.
Tijdens het eerste menu van het programma Conditiemeting à la Carte 2013 namen wij u mee in de wereld van Materiaalkunde en zoomde het NVDO Platform Materiaalkunde dieper in op de Levensduur van Materialen! Het programma zag er als volgt uit:
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Welkom en inleiding door de middagvoorzitter Edward Uittenbroek, voorzitter NVDO Platform Materiaalkunde
14.30 uur Verbetering materialen levert significante bijdrage aan de levensduur, door Niels Kuijpers, directeur MATinspired
15.30 uur Specifieke eisen en levensduur van vuurvaste materialen, door Arie van Vliet, Directeur Maintenance Gouda Vuurvast Services bv.
16.15 uur Rondleiding
17.00 uur Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter, netwerkborrel.

Meer informatie: www.NVDO.nl, of direct aanmelden

Nieuws uit 2012:

Uitdragen van de techniek voor de  Vereniging Thermisch Spuiten

“Onbekend maakt onbemind”, “wat de boer niet kent, dat vreet hij niet”: het zijn gezegdes die één van de knelpunten van de oppervlaktetechniek aangeven. Omdat industrieel ontwerpers, constructeus en architecten nauwelijks oppervlaktetechniek in hun opleiding meekrijgen - hoewel ze nooit iets ontwerpen dat geen oppervlak heeft ! - is er vaak sprake van gemiste kansen en nodeloze (onderhouds)kosten. Of een tegenvallende functionele, economische of esthetische levensduur. Aan het eind van de rit mag er nog gauw een laagje op, en de goedkoopste mag het doen. Dat heeft dus weinig met kenniseconomie of waardetoevoeging te maken. Eerder met miskenning van een kennisintensief vakgebied.
De Vereniging Thermisch Spuiten VTS  is hier helemaal klaar mee en heeft Coating Kennis Transfer ingeschakeld om de enorme familie van waardetoevoegende materiaaldeposities bekend te maken die varen onder de vlag Thermisch Spuiten. Bekend maken bij degene die er zelf baat bij hebben in hun werk voor opdrachtgevers: de ontwerpende en besluitvormende schakels in de waardeketen. Slimme zet, want CKT komt overal om kennis te tappen en te brengen, en geeft zelf het vakblad Procesinfra Uptime uit.
Op 20 december was de eerste samenkomst waar CKT bij aanwezig was, toevallig de dag dat voorzitter Will Herlaar de hamer overdroeg aan zijn opvolger Ton Kraak. Een goede start is een serie referentiebesprekingen in het CKT-kwartaalblad Procesinfra Uptime: merkneutrale techniekbesprekingen die zich ook lenen als inleesdocument voor de gastcolleges van CKT op hogescholen, en om vraagstukjes of examenvragen op te baseren.

Platform Materiaalkunde Sectie Techniek van de NVDO

Op 31 oktober is het Platform Materiaalkunde gelanceerd tijdens een technische dag uit de serie Conditiemonitoring à la Carte. CKT-oprichter Edward Uittenbroek gaat dit kennisnetwerk vormgeven vanuit zijn bestuursfunctie bij de Sectie Techniek. Er zullen enkele technische dagen per jaar georganiseerd worden door het NVDO-secretariaat, dat hij zelf kwalificeert als het meest voortvarende dat hij in vijftien jaar branchewerk is tegengekomen. Ook zal materiaalkundige kennis vastgelegd worden van tal van evenementen, zodat het beschikbaar gemaakt kan worden nu veel kennis met pensioen gaat. Belangrijkste functie is vooralsnog de netwerkfunctie.
Het eerste wat te doen staat, is een tweede bijeenkomst houden van de Task Force, de denktank achter het Platform Materiaalkunde.
In de Procesinfra Uptime van november 2012 stond een artikel over de lancering van het NVDO: ProcesinfraUptime2012nov_NVDO PlatformMateriaalkunde.

Bestuursfunctie Sectie Techniek van de NVDO

Op 19 september 2012 werd CKT-oprichter Edward Uittenbroek toegevoegd aan het bestuur van de Sectie Techniek van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud NVDO, waar hij het Platform Materiaalkunde gaat vormgeven. Uiteraard zal in de volgende editie van de Procesinfra Uptime meer te lezen zijn, al is zijn eerste bestuursvergadering pas in november.

Oude liefde roest niet: oldtimercentrum in Waddinxveen

Oprichter Edward Uittenbroek van Coating Kennis Transfer is weer terug op het oude nest, nu er bij industriële lakspuiterij De Henegouwer te Waddinxveen een oldtimercentrum in opbouw is: Gouwe Ouwe Oldtimers. Zijn trouwauto zal er het vlaggenschip zijn, want dat is het topstuk uit de collectie van vader Jan Uittenbroek. Maar Uittenbroek junior kan niet achterblijven en zijn oude droom om eens een echte legerjeep uit de Tweede Wereldoorlog te rijden, komt stapje bij beetje dichterbij.  Het oldtimercentrum zal een museumshowroom met verkoopmogelijkheid (‘consignatie’: verkoop namens de eigenaar) combineren met renovatie aan plaatwerk en onderdelen, motorische revisie, trainingsruimte voor workshops, gebruik als ontmoetingsruimte en clubhuis, en locatie voor kleine beurzen. De Henegouwerweg 26, van verre te vinden  doordat het direct naast de torenhoge hefbrug van Waddinxveen ligt, blijft de startplaats voor de Groene Hart Tourritten, die meerdere malen per jaar verreden worden en tachtig tot tweehonderd brommerrijders trekken. Overigens is deze hefbrug industrieel erfgoed in werking uit de jaren dertig, ideaal voor Uittenbroek junior die als hobby heeft techniekmusea te bezoeken (hij is lid van de SIEHO, Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens).
De rol van Coating Kennis Transfer in het oldtimercentrum is vooral publicitair van aard, bovendien wordt in de toekomst de afdeling Wartimers behartigd. Oldtimers en Youngtimers, zowel auto’s als brommers, zijn het domein van Uittenbroek senior. De publiekscampagne begon op de 30e Oldtimerdagen van Alphen a/d Rijn, 15 september 2012; de opening is voorzien voor voorjaar 2013.

Edward en Theresia Uittenbroek in een M8 Greyhound tijdens 100 Jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland, mei 2010, vliegveld Seppe.

Corrosieadviesraad: Denktank voor het corrosiecongres

Op 5 juli kwam de denktank voor het corrosiecongres van 6 en 7 december (Ridderkerk) bijeen. Er is flink gebrainstormd over de onderwerpenbalans en de actualiteit, dus dat wordt weer een prima staaltje vakwerk van het Institute for International Research. Ook Coating Kennis Transfer had een stevige inbreng, waarmee het vakgebied weer vooruitgeholpen wordt.

Geslaagd voor VCA!

Met zes foutjes op het examen (maximum was 21) is CKT-oprichter Edward Uittenbroek donderdag 24 mei geslaagd voor het VOL-VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, Veiligheids Checklist Aannemers. VCA is nodig, om projectlocaties in de petrochemie te mogen bezoeken. “VCA Basis zou al volstaan, maar met VOL leer je er nog wat meer bij, dat maakt de cursus leuker,” aldus de immer leergierige Uittenbroek. Normaal woont hij allerlei lessituaties bij voor recensies, en zelf geeft hij college op de Hogeschool Utrecht, maar nu was er dus een examen aan verbonden. “Toch wel even spannend, want zakken, dát leg je niet uit!”

CKT op de Landelijke Dag van het Onderhoud

Coating Kennis Transfer, uitgever van de Procesinfra Uptime (www.Procesinfra-Uptime.com), vertegenwoordigde de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud op de Landelijke Dag van het Onderhoud (www.NVDO.nl), tijdens de scholierentournee van vrijdag 25 mei. Met deze dag richt de NVDO de aandacht op het economisch belang van de instandhouding van technische systemen, en worden jongeren geïnteresseerd voor het vakgebied. De vrijdag was voor jongeren, de zaterdag voor collega’s, familie en omwonenden. Tal van bedrijven namen deel in allerlei regio’s in het land. Zaterdag 26 mei bezocht CKT Shell Pernis. CKT verzorgt een uitvoerige en rijk geïllustreerde nabeschouwing in de Procesinfra Uptime van september, die bij uitzondering al voorafgaand aan publicatie in PDF-formaat op de website geplaatst zal worden deze zomer.

Nieuws uit 2011:

Coating Kennis Transfer is verhuisd
CKT is verhuisd! We zitten sinds augustus 2011 aan de De Savornin Lohmansingel 15-16 te Gouda.

Ook dit jaar gaat CKT weer op congrestournee, deze keer voert de jaarlijkse septemberreis langs Rome (zonne-energie), Neuss/Düsseldorf (galvanotechniek en reinigingstechniek) en Gent (vakbeurs Eurofinish).

Via deze website en het tweelingbroertje www.CorrosieKennisTransfer.nl kunnen vakgenoten de vele ontwikkelingen bijhouden op het veelzijdige gebied van de materiaalverduurzaming, technisch onderhoud en beschikbaarheid van technische systemen.

De belangrijkste activiteiten van CKT zijn de realisatie van vakblad Oppervlaktetechnieken van de vereniging VOM inclusief continu actualiseren van bijbehorende website www.Oppervlaktetechnieken.com, het werk aan het Conserverings Informatie Systeem voor  de staalconservering,  de tweejaarlijkse uitgave Oppervlaktewijzer, die in 2011 een sterkere naslagfunctie zal hebben, met allerlei tips voor optimale bedrijfsvoering in oppervlaktebehandeling en onderhoudstechnologie. In de zomer van 2011 starten de werkzaamheden voor de composietensector en de onderhoudstechnologie, die tot de meest perspectiefrijke werkvelden van de oppervlaktetechniek gerekend kunnen worden.

Daarnaast is er het workshopconcept ter versterking van de concurrentiekracht van poedercoatingbedrijven via bedrijfsinterne workshops: www.OptimaalPoedercoaten.nl.

Meer over Coating Kennis Transfer>

Alles lijkt wel nieuw aan CKT! Na tien jaar de vertrouwde paarse steunkleur te hebben gevoerd, is het tijd voor een nieuwe wind, een nieuwe kleur en een nieuw decennium kennisoverdracht in de oppervlaktetechniek. Voortaan zullen op deze pagina de vele belevenissen op congressen en beurzen te lezen zijn, die CKT als echte netwerkorganisatie voortdurend beleeft. Bijna tweehonderd beurzen en congressen werden de eerste tien jaar bezocht, en dat zal nog wel zo doorgaan.
Het internet heeft noch beurzen, noch bladen, noch docenten vervangen. Evenmin zullen Twitter of LinkedIn het netwerken vervangen. Het komt er gewoon bij, en het wordt een onderdeel van het bestaande. Nieuw gereedschap, om nog beter te kunnen werken.
Netwerken is een levenshouding: 80% of succes is showing up.
Wie mee wil liften op de CKT-toernee hoeft maar de duim op te steken!
Laatste nieuws:
CKT is verhuisd! We zitten sinds augustus 2011 aan de De Savornin Lohmansingel 15-16 te Gouda.
Ook dit jaar gaat CKT weer op congrestoernee, deze keer voert de jaarlijkse septemberreis langs Rome (zonne-energie),  Neuss/Düsseldorf (galvanotechniek en reinigingstechniek) en Gent (vakbeurs Eurofinish).

NVDO Conditiemeting á la Carte, debuut van NVDO Platform Materiaalkunde