Verenigingswerk

Coating Kennis Transfer zet zich in voor de toekomst van het vakgebied, niet alleen door documentatie, onderwijsmateriaal en een vakblad te maken, maar ook door “de stap extra” te zetten.

Op 19 september 2012 werd CKT-oprichter Edward Uittenbroek toegevoegd aan het bestuur van de Sectie Techniek van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud NVDO, waar hij het Platform Materiaalkunde gaat vormgeven.

Als vicevoorzitter van de Europäische Gesellschaft für Lackiertechnik is Edward Uittenbroek de verbindingsofficier met deze Duitse beroepsvereniging voor onder meer lakkerijchefs en lakdocenten. Een bijdrage was er bijvoorbeeld aan de Beroepsdocentendagen van 2010, in de vorm van een presentatie opver moderne interactieve onderwijsvormen waarbij middenkader en medewerkers in teamverband procesoptimalisaties ontdekken. In 2011 wordt er gewerkt aan een samenwerking op gebied van technisch/bedrijfseconomische seminars van de Deutsche Forschungsgesellschaft für
Oberflächentechnik DFO, waar de EGL in huis zit.

Ook wordt er regelmatig met de coilcoatersvereniging ECCA vergaderd over het geven van bredere bekendheid aan deze eco-efficiënte coatingtechniek van voorgelakt bandstaal waar vervolgens producten uit gemaakt worden.

Voor de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen werd tot in 2011 ook tijd vrijgemaakt en de marktkennis gedeeld: ten behoeve van de Bestuursraad, die gevraagd en ongevraagd adviezen aan het VOM-bestuur mocht uitbrengen over strategische zaken en langetermijnontwikkelingen. Deze Bestuursraad is inmiddels in een Ledenraad omgezet.

Verder is CKT ook lid van organisaties als de Nederlandse Bruggen Stichting en de stichting SIEHO (industriemuseum van Tata Steel te IJmuiden).