Cursussen

 

CKT kan cursussen moderniseren door het toevoegen van technische ontwikkelingen en andere actualiteiten, fotomateriaal, en interactieve lesmethoden waaronder internettoepassingen. CKT kan desgewenst bijdragen aan de marketing van die cursus.

Momenteel is in ontwikkeling:

1. Een bedrijfsinterne workshopserie waarbij bedrijven de drie thema’s Kwaliteit, Procescalculaties en Klantenbinding in hun onderlinge samenhang optimaliseren. Centraal staat de periodieke brainstorm door medewerkers, die zelf aan de slag gaan met het bedrijf als practicumruimte. Men wordt begeleid bij het vullen van de ideeënbus, en er is een internetcursus als oefenmateriaal waarbij men door een “bedrijfsavontuur” geleid wordt, dat al tot veel verbeteropties leidt. De inventarisatiestappen en optimalisatiemogelijkheden uit dit oefentraject kunnen op geschikte momenten ook op onderdelen van het bedrijf toegepast worden.
Opdrachtgever is het ROC van Twente, uit hoofde van een Euregioproject.
2. Een bedrijfscoachingstraject waarbij Procesoptimalisatie centraal staat door met name de flessenhals te vinden en de interne logistiek te optimaliseren. Dit wordt in samenwerking met Coating Advies Nederland en de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen in de markt gezet onder de titel Optimalisatie van (Poeder)lakspuiterijen.
Benut uw waardebonnen van het OOM-scholingsfonds!
3. Voor de vakgroep Natuur & Techniek van de Hogeschool van Utrecht worden colleges verzorgd (zie o.a. artikel Corrosietijdbommen samen voorkomen) over corrosie & coatings, zowel bedrijfsintern als op de schoollocatie in Utrecht.
4. Desgewenst kan CKT ook úw bedrijf helpen de eigen marktpositie verder te versterken. De parate en direct na te zoeken kennis uit meer dan 100 bezochte congressen en circa tien vakbladen staan tot uw beschikking.

coaten, coating, coatingkennis, coatingtechniek, coatingtechnologie, oppervlak, oppervlakte, oppervlaktebehandeling, oppervlaktetechniek, oppervlaktetechnologie, conserveren, conservering, beschermen, bescherming, metaalbescherming, metaalconservering, techniek, technisch, technologie, technologisch, galvanisch, industrie, bedrijfsleven, lakbedrijven, lakindustrie, coatingbedrijven, coatingindustrie, anodiseren, galvaniseren, poedercoaten, poedercoating, powdercoating, lak, lakken, natlak, natlakken, coilcoaten, corrosie, corrosiebescherming, thermisch verzinken, stralen, aluminium, staal, college, cursus, expert, kennisoverdracht, onderwijs, opleiding, beroepsopleiding, training, beurs, congres, conferentie, seminar, vakbeurs, webinar, workshop, vakvereniging VOM, vakblad Oppervlaktetechnieken