Oppervlaktewijzer 2017-2018

P. 4-7

Bespiegelingen over de bouwstenen van oppervlaktetechniek

Edward Uittenbroek, Coating Kennis Transfer

P. 9-15

De proef op de som

Coaten is meer dan een beschermend laagje kleur aanbrengen. Opdrachtgevers willen zeker weten dat ze goed zitten, en er geen demontages en herstelwerkzaamheden nodig zullen zijn. Het is dus van groot belang vooraf te bepalen of een coating bestand zal zijn tegen wat er in de gebruiksfase van het object op af komt. Dat kan van alles zijn van mechanische belasting, UV-degradatie, (zoute) vochtbelasting, mechanische belasting, enzovoort. Een kort overzicht van de meest gangbare testen geeft een beeld van de beoordeling van coatings voorafgaand aan ingebruikstelling van het object. En dit gaat dus verder dan de welbekende laagdiktemetingen.

P. 16-18

Analyseren, karakteriseren, concluderen

Soms volstaat het niet om met de welbekende testen van kwaliteitslabels als Qualicoat en Qualisteelcoat een oorzaak van een coatingfalen te achterhalen. Dan komt er een instrumentarium aan te pas die maar weinig bedrijven voor handen hebben, zoals bijvoorbeeld een kostbare elektronenmicroscoop uitgerust met een elementanalysesysteem. Andere voorbeelden zijn faciliteiten voor corrosieonderzoek en slijtage vooral om de corrosie- en slijtagemechanismen te doorgronden. Maar ook de expertise om de resultaten juist te interpreteren. Aangezien er bij afkeur of schade(s) soms grote belangen spelen, in de sfeer van bijvoorbeeld aansprakelijkheid, stilstand en herstelkosten, is een gedegen analyse gewenst, ook om herhaling te voorkomen. Ook in andere situaties kan het aanbevelenswaardig zijn om zwaar geschut in stelling te brengen en niet meteen te bezuinigen op (onderzoeks)kosten. Een onafhankelijk advies is goud waard.

P. 20-24

Kennis uit verenigingswerk

Het wordt vaak afgedaan als liefdewerk voor oud papier, maar het levert wel degelijk wat op. Ed Rijnja was tientallen jaren lang betrokken bij de vereniging¬†Industri√ęle Spuit- en Moffelbedrijven VISEM. In tal van commissies droeg hij bij aan bijvoorbeeld de VISEM kwaliteitseisen voor Duplexsystemen die inmiddels normstatus hebben bereikt via de NEN 5254. Ook bij de Powder Navigator was hij nauw betrokken: het kennis- en selectiesysteem voor in te kopen lakpoeders.